JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Trestné právo


  • Vypracovanie trestných oznámení.
  • Obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. a Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. (analýza problému, návrh riešenia, príprava obhajoby, zabezpečenie dôkaznej sily pre obhajobu, príprava obvineného pre jednotlivé úkony, účasť na všetkých úkonoch trestného konania, vypracovanie všetkých písomných podkladov, sťažností a návrhov).

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596


Ilava


Ružová 911/91

019 01 Ilava

032 743 06 27

0903 475 596