JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Pozemkové právo


  • Spisovanie a posudzovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv a všetkých ostatných dohôd a zmlúv, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam.
  • Vypracovanie zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o predkupnom práve a zmlúv o zriadení vecného bremena a práv tretích osôb.
  • Komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní.
  • Právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva.
  • Právne poradenstvo týkajúce sa oblasti nehnuteľností (realít).

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596


Ilava


Ružová 911/91

019 01 Ilava

032 743 06 27

0903 475 596