JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Konkurzné právo


  • Podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu.
  • Podávanie prihlášok do konkurzu.
  • Návrh na vylúčenie veci z podstaty a úkony spojené s celým konaním.

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596


Ilava


Ružová 911/91

019 01 Ilava

032 743 06 27

0903 475 596