JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Curicullum vitae


Advokát JUDr. Karol Porubčin je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 1934. Na základe dlhodobých viac ako dvadsaťročných skúseností, poskytuje komplexné právne služby fyzickým a právnickým osobám v hlavných oblastiach slovenského právneho poriadku.

Odborné skúsenosti nadobudol najmä v obchodnej spoločnosti Považské strojárne a. s., kde poskytoval právne služby ako podnikový právnik.

Od roku 1996 pôsobí ako komerčný právnik a od roku 2003 ako advokát.

JUDr. Karol Porubčin je zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty, súčasne je zapísaný v zozname obhajcov ex offo v trestnom konaní a v zozname advokátov vedenom Centrom právnej pomoci.

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596


Ilava


Ružová 911/91

019 01 Ilava

032 743 06 27

0903 475 596