JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Občianske právo


  • Zastupovanie právnických a fyzických osôb vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka.
  • Spisovanie a posudzovanie zmlúv, dohôd, návrhov, žalôb a iných podaní.
  • Zastupovanie v dedičskom konaní.
  • Sprostredkovanie mimosúdneho riešenia sporov.
  • Vymáhanie pohľadávok.
  • Zastupovanie v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku č. 233/1995 Z. z.
  • Ochrana osobnosti.
  • Právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva.

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596


Ilava


Ružová 911/91

019 01 Ilava

032 743 06 27

0903 475 596