JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Bezplatné právne poradenstvo


  • Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin so sídlom Braneckého 14, 911 01 Trenčín (budova Šáner, Nám. Sv. Anny, oproti Slovenskej sporiteľni, a. s, I. poschodie), poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý piatok v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod.

  • Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, (budova Finančné centrum, II. poschodie, za budovou VÚB banky), poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý štvrtok v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596