JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Bezplatné právne poradenstvo


Ilava - streda

  • Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin so sídlom Ružová 911/91, 019 01 Ilava, poskytuje bezplatné právne poradenstvo každú stredu v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod.

Považská Bystrica - štvrtok

  • Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, (budova Finančné centrum, II. poschodie, za budovou VÚB banky), poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý štvrtok v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod.

Trenčín - piatok

  • Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin so sídlom Braneckého 14, 911 01 Trenčín (budova Šáner, Nám. Sv. Anny, oproti Slovenskej sporiteľni, a. s, I. poschodie), poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý piatok v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596


Ilava


Ružová 911/91

019 01 Ilava

032 743 06 27

0903 475 596