JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Profil kancelárie


Advokátska kancelária JUDr. Karola Porubčina so sídlom v Považskej Bystrici poskytuje od roku 1996 právne služby a poradenstvo svojim klientom v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, trestného, pracovného, majetkového, konkurzného práva a iné. Od roku 2006 kancelária rozšírila svoje pôsobenie otvorením pobočky v Trenčíne.

Advokátska kancelária zamestnáva mladý a kvalifikovaný kolektív, ktorý prináša nové progresívne riešenia pod dohľadom skúseného advokáta JUDr. Karola Porubčina.

Zaoberáme sa riešením širokého spektra právnych problémov od každodenných bežných záležitostí až po špecifické právne problémy.

Profesionálnym prístupom riešime právne veci klientov k ich spokojnosti. Za účelom dosiahnutia nášho cieľa - zaťažovať našich klientov čo najmenej, pokiaľ nie je ich právny problém vyriešený - spolupracuje naša kancelária so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami a inými advokátmi.

Právne poradenstvo poskytujeme kvalitne s prihliadnutím na prípad, v primeranom časovom horizonte a za primeranú odmenu, vychádzajúc z platných právnych predpisov.

Základnými princípmi výkonu advokácie sú dôsledné zachovávanie povinnosti mlčanlivosti, individuálny prístup ku klientovi a absolútna priorita záujmov klienta pred záujmami ostatných osôb.

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596


Ilava


Ružová 911/91

019 01 Ilava

032 743 06 27

0903 475 596