JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Rodinné právo


  • Vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom.
  • Zastupovanie v rozvodovom konaní.
  • Zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom a iné) a vo všetkých iných konaniach podľa Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z.
  • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
  • Zastupovanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
  • Zabezpečenie a spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd, ktoré nepotrebujú schválenie súdom.
  • Vymáhanie zaostalého výživného v rámci exekučného konania.
  • Právne poradenstvo v rámci rodinného práva.

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596


Ilava


Ružová 911/91

019 01 Ilava

032 743 06 27

0903 475 596